Tekenaars van het slot
In de loop der eeuwen zijn er van het Abcouder Slot vele tekeningen, prenten, gravures e.d. gemaakt. De tekenaars hadden hier ieder hun eigen motieven en methoden voor. De waarde van een afbeelding uit het verleden is zelden 100%. Dit omdat de afbeeldingen vaak onderhevig waren aan modegrillen en het op de juiste manier beheersen van perspectieve tekenkunst. In mijn onderzoek heb ik ze daarom op de volgende wijze behandeld. Als een tekenaar meerdere aanzichten maakt zoals Roghman en Rademakers, en de details van verschillende overlappende delen zijn gelijk, dan stijgen ze in waarde. Als het brughuisje niet aan de brug is getekend, is het een replica. Als zoveel mogelijk originelen dezelfde details hebben, zoals schoorstenen trapgevels en kantelen, dan stijgen deze details in waarde. Tekenaars die door kenners in de castellogie als betrouwbaar worden aanvaard hebben voor mij ook een hogere waarde. De referentie afkortingen staan achter de naam. Fotografen zijn niet genoemd daar er toen nog niet of nauwelijks aan retoucheren werd gedaan. Wat je daar op ziet zal dan ook wel echt zijn.

Aernout van Buchel ( AVB)
Jurist die veel reisde

Marcelis van Oort (MVO)
Marcelis van Oort was waarschijnlijk een man die zijn werk deed in dienst van de Staten van Utrecht. Omdat deze hun bezittingen natuurlijk zo getrouw mogelijk wilden kennen zal deze tekening goed overeen zijn gekomen met de toen bestaande situatie.

Claes Janszoon Visscher 1587-1652 (CJV)

Roelant Roghman 1627-1692 (RR)
Het feit dat ik Roelant Roghman apart aanhaal, is omdat aan de hand van zijn zeer gedetailleerde tekeningen een zeer exact beeld kan worden verkregen hoe het slot er rond 1646/47 uit moet hebben gezien. Roghman heeft zover ik weet vier aanzichten gemaakt. Herleiden we de plekken waar hij gezeten heeft, dan zien we dat het steeds om zo'n 72,5° gaat. Nou lijkt het me dat als iemand zo zijn best doet om dit kasteel er goed op te zetten, hij dit dan ook wel volledig zal doen. Zou hij dus nog een tekening gemaakt hebben op ± 72,5° dan zitten we op 5 keer 72,5° is 360°. Dit is slechts een veronderstelling want van alle tekeningen die er door de eeuwen heen zijn gemaakt, is mij er niet een bekend die van de voorkant van het slot is getekend. Had dit een reden?

Jacob Schijnvoet 1673-1744 (JS)
Deze zou als jonge jongen het kasteel nog intact hebben kunnen zien. Hij heeft het kasteel zowel voor, als na het verworden tot ruïne, getekend. Maar er zitten teveel foutjes in om ze serieus te noemen.

Gerrit Drogheman (GD)
Kaarttekenaar

Cornelis Pronk 1691-1759 (CP)
Cornelis Pronk is vooral bekend om zijn de vele dorps- en stadsgezichten. Hij tekende in een stijl die gekenmerkt wordt door een grote verfijning van de details en de lichtval. Pronk staat aan het begin van een bloeiperiode van de topografische kunst in de 18e eeuw. Zijn leerlingen behoren tot de besten in dit vakgebied.

 

 

 

Abraham Rademaker 1707-1748 (AR)
De tekeningen van Rademaker vindt ik van dubieuze aard. Aan de ene kant kloppen er veel details, aan de andere kant maakt hij grote blunders. Volgens mij werkte hij naar schetsen van anderen. Dat zou het kunnen verklaren. Ik heb zijn tekeningen hier toch in opgenomen omdat de tekeningen van de binnenkant van het slot misschien toch nog wat kunnen verhelderen.

 

 

 

J. de Beijer 1703-1780 (JDB)

 

 

 

 

 

 

H. Spilman (HS)

 

 

 

 

 

 

Willem Writs 1734-1786 (WW)
Van origine een horlogemaker uit Amsterdam die in zijn vrije tijd tekende.

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Oltmans (AO)
Deze heeft zijn tekening nagemaakt van een bestaande tekening van ene zachtleven.

Anton Vierssen (AO)
Kaarttekenaar

Arnold Berkhout 1965- (AB)
In een poging sommige dingen te verduidelijken heb ik ook nog een kleine bijdrage geleverd.