De wederopbouw
Theodoor de Leeuw heeft tussen 1729 zie CP01 en 1744 (zijn overlijden) het Slot naar de toengeldende mode normen hersteld. Hierbij wordt in bepaalde stukken melding gemaakt van een gedeeltelijke restauratie van het Slot waaronder twee torens. Dit zijn vermoedelijk de twee ronde torens.

Het Slot is hier ingrijpend veranderd en bijna de helft is verdwenen. Wat nu over is, zijn nog maar drie torens de kleine ronde op de voorgrond, de rechthoekige en de grote ronde. De kleine ronde is op het dak na qua uiterlijk hetzelfde gebleven. Er staat nu een zeshoekig koepeltje op. Ook het hijsjuk is verdwenen. De voorste schildmuur met toegangsgebouwtje, brughuisje en vierkante toren zijn verdwenen en vervangen door een simpele decoratieve muur met sierlijk hek. De knik in deze muur ligt ongeveer op het hart van waar vroeger de vierkante toren stond. Kijken we links van de kleine ronde toren dan zouden we een schildmuur of de halfronde toren moeten zien. Deze zijn, als we nog even terugkijken naar de staat waarin ze voor verbouwing verkeerde CP01, waarschijnlijk gesloopt om als bouwmateriaal te dienen. Ook het grote woongedeelte aan de zuidzijde is volledig verdwenen. De trapgevel en het dak is immers niet meer te zien, ondanks dat deze even hoog waren als de transen van de grote ronde toren RR04. Op de grote ronde toren zelf is een door het aanzicht vierkant lijkende maar vermoedelijk zeshoekige koepel gebouwd. De kantelen van alle drie de torens zijn ook nog intact. Maar omdat we met een replica te maken hebben zijn de binnen kantelen van de rechthoekige toren waarschijnlijk voor het mooie op dezelfde manier door getekend als de rest. De schildmuur op de achtergrond van de rechthoekige naar de grote ronde toren is te hoog getekend. Op RR04 zien we dat hij een stuk lager is. Als we naar de weg kijken waar twee mannen op staan dan ziet men dat deze naar het Noorden loopt. Dit wordt bevestigd door GD01, AV01 en RS01.

Hier hebben we weer te maken met een replica van Hendrik Spilman. Let maar eens op hoe groot de kleine ronde toren is terwijl hij achter de grote ronde toren staat. Links staat nog net de boerderij landlust, en de kerk heeft aan de achterkant nog geen kapel. Als dat juist is weergegeven dan is het origineel van Jan de Beijer voor 1743 getekend en na 1729 toen het nog een ruïne was, zie CP01.

Rechts zien we het hek dat we van buiten ook op HS01 hebben gezien. In de poort zelf lijken twee soldaten te staan. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat deze er echt gestaan hebben. De rechthoekige toren lijkt onveranderd. Links daarvan zien we een restaant van de oude schildmuur, met aansluitend daaraan de resten van het huis wat daar gestaan heeft. De toegang tot de grote ronde toren geschiedt via een loopbrug naar de oude schildmuur, die waarschijnlijk toegang geeft tot een ingang aan de zijkant van de rechthoekige toren. De kantelen aan deze kant van de rechthoekige toren, zijn niet de originele. Die zijn namelijk van boven afgeschuind, en hebben in het midden elk een schietsleuf. Deze zijn waarschijnlijk voor de sier aangebracht. Dit bevestigt mijn vermoeden dat er op de achterkant geen kantelen hebben gezeten maar een gewone doorgetrokken muur. Het licht in deze tekening komt van schuin linksachter. De schaduw van het voormalig huis sluit aan op de schildmuur. Op [41RB] staat deze los. Als het eraan vastzat, verklaart het het venster op RR04. Rekening houdende met de grote van de hier weergegeven personen, moet de koepel op de grote ronde toren behoorlijke afmetingen hebben gehad.

Geheel links staat de boerderij Landlust die ook op AV01 voorkomt. Iets rechts daarvan zien we de hervormde kerk van Abcoude. Het vreemde van deze kerk is dat de toren aan de verkeerde kant staat. Het bruggetje wordt al weergegeven op GD01, iets ten Zuidwesten van het slot. Het riviertje geheel links heet heden ten dage de Winkel, en de weg de Horn. Het slot links heeft nog steeds zijn rechthoekige toren. De transen zijn nu vereenvoudigd en smaller. Er bevindt zich aan de Zuidwestzijde een raam dat tekentechnisch buiten proporties is. Rechtsonder aan de voet van de toren is een klein stukje muur dat van het huis is geweest, zie UO02. Hier zien we ook dat de oude woongedeeltes en de halfronde toren geheel zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats staat nu iets dat op een vierkant theekoepeltje lijkt, zoals men ze vaak rond die tijd aan het water aantrof. Achter het koepeltje ligt de kleine ronde toren. Hiervan zijn de oude gekanteelde transen vervangen door een verdikte rand. De blunder van de kerk het grote raam en de te lage rechthoekige toren doen mij vermoeden dat het hier een replica betreft.