De leegstand
Mede doordat het nu onbewoond is en er dus geen onderhoud gepleegd wordt, treedt er een tijdperk van verval op. Het is niet onwaarschijnlijk dat de bewoners van Abcoude het slot ontdeden van bouwmaterialen die ze zelf wel konden gebruiken.

 

Als we rechts beginnen zien we meteen al dat deze ronde toren de rechthoekige toren had moeten zijn. De stand van de aanliggende schildmuur is nagenoeg gelijk aan de rest van de voorkant terwijl deze juist naar achteren weg zou moeten lopen. De toegangsbrug is verlegd naar de vierkante toren die bijna 45° verdraaid is. Het oorspronkelijke poortgebouwtje is opgeblazen tot een compleet woonhuis met tal van ramen. En tenslotte is links waarschijnlijk getracht een zeshoekige toren of de geknikte schildmuur weer te geven. Als het de zeshoekige toren is dan had hij halfrond moeten zijn, en als het de geknikte schildmuur had moeten zijn dan had er in het voorste gedeelte een lager stuk transen moeten zitten.

Binnenzijde Abcouder slot. De gewelfen.

Binnenzijde Abcouder slot. Ziende naar de vierkante toren.

Binnenzijde Abcouder slot. Ziende naar de geknikte schildmuur tussen de kleine ronde en halfronde toren.

Binnenzijde Abcouder slot. Ziende naar de halfronde toren en een stukje van het zuidelijk woongedeelte.

Een ooggetuige verslag van Ludovicus Smids op 8 December 1704 verhaalt dat grote verwaarlozing en een grote storm schuldig waren aan het verval. Als we echter de tekeningen van Abraham Rademakers mogen geloven, dan zien we dat er in 1702 al weinig meer over is van de oude glorie uit 1646/47.

Detail van de kaart van Amstelland, omstreeks 1700. Op deze tekening staat 'De Steegh' nog steeds aangegeven. De omringende sloten hebben een kleine verandering ondergaan. Aangezien hier veel details ontbreken, kan men er niet van uitgaan dat, omdat de buitengracht er niet op staat, deze er nog niet lag. Nieuw is de Binnenweg (tegenwoordig Koppelland en Koppeldijk) vanaf Abcoude richting het slot alwaar het splitst richting Vinkeveen of Baambrugge. Let op het kleine doodlopende stukje weg bij de eerste knik vanaf Abcoude. Deze weg wordt later de nieuwe oprijlaan naar het slot, waarvan nog sporen te zien zijn op RS01 en AV01. De eerste boerderij direct na die knik staat ook op AV01. Inmiddels is er ook een nieuwe rivier verschenen die nog niet op MVO01 te zien was. Of deze er echt niet was of dat hij gewoon niet werd weergegeven is mij niet bekend. Wel zou men vermoeden dat het door het kronkelen van de Winckel niet om een gegraven rivier gaat.

Ruïne van het Slot ziende van 'De Steegh'. Let op, de verhouding van de persoon op de voorgrond van het kasteel staat niet tot die van het Slot zelf. Het is moeilijk om uit deze afbeelding waardevolle feiten te halen, daar er enkele vreemde constructies inzitten. Op zich is de vorm van de ruïne vergeleken met CP01 wel juist. Maar er zitten toch elementen in als een van halfrond naar zeshoekig overlopende toren links. De rechthoekige toren op de achtergrond met schoorsteen deur ramen en een trapgeveltje?

In 1715 besluiten de Staten van Utrecht door geldgebrek het Slot en de heerlijkheid te verkopen aan de vermogende heer Theodoor de Leeuw.

Eerst bepalen we hier het aanzicht. We kijken hier van binnenuit het slot naar de kleine ronde toren . Het molentje dat in het gat tussen de muren te zien is, is waarschijnlijk het watermolentje op GD01. Hij lijkt echter wel groot om een molentje genoemd te worden. Het zwarte gat links op grondniveau is waarschijnlijk de doorgang in het poortgebouwtje. De tweede hoge doorgang in de kleine ronde toren kan ik niet plaatsen. Het zou kunnen daar er geladen en gelost werd in de onderste verdieping, dat dit de ingang van de arbeiders was en dat de edelen door middel van een houten trap op het hogere niveau binnen gingen. Op deze verdiepingen zitten aan de buitenkant ook de luxe glasvensters. Waar het gat zou moeten zitten voor het lage venster behandeld in RR01 en RR02. Het restant na het gat is of de binnenkant van de halfronde toren of de binnenkant van het woongedeelte. Als we de twee nissen die we meest rechts in de muur zien zitten beschouwen als de twee rechtse vensters uit RR02, dan zou het restant de binnenkant van de halfronde toren zijn.

Hier zien we dat het deel dat rechts nog stond op CP01 een deel van de halfronde toren is. Links staat de kerk, nog zonder kapel. Boven de rechthoekige toren staat een kleine verhoging wat wel op een schoorsteen lijkt. Als dat zo is, zou dat dan dezelfde zijn als die op JS01. Op de tekening zelf stond iets gekrabbeld dat leek op "Abcoude Zuidkant 16 April 17??". Helaas kon ik niks opmaken uit het jaartal. Dat zou de datum van wederopbouw door Theodoor de Leeuw dichterbij kunnen brengen.