Locatie van het Slot

Het Abcouder slot bevond zich ongeveer 1 kilometer ten zuiden van het dorp Abcoude. De eerste verbinding tussen slot en kasteel liep via de huidige molenweg en de oude dijk. Op de plek waar u het kasteel loodrecht rechts van u heeft, was vroeger een oeververbinding alwaar men aan de overkant via 'De Steegh' bij het Slot kwam. In de eerste helft van de 18de eeuw, toen de restanten werden verbouwd tot adelijk landhuis, werd er gebruik gemaakt van de op dat moment al aanwezige 'Binneweg' (koppeldijk). De oprijlaan begon toen waar nu de oprit van boer Van den Bosch is, en liep over zijn land naar het Slot. Tegenwoordig is het het best te zien als we bij de rivier de winkel de Horn oprijden. Daar ligt links in de Slotpolder een verhoging in het land op de plek waar het Slot gestaan heeft. Het zuidelijke gedeelte van de binnengracht is nog enigszins zichtbaar.