1749 - Verkoop heerlijkheden Abcoude, Baambrugge, het huis Abcoude deel I.
Suk betreft de overdracht en verkoop heerlijkheden Abcoude, Baambrugge, het huis Abcoude en de daar bij behorende landerijen.

Vrouwe Maria Slaars Weduwe
wylen den heer Constantinus
Cornelis de Wilhem heeft gekogt
van Jonk.r Geerlach Frederik
van der Capellen, Heere van
Meydrecht & etc. etc. en de Hr. en Mr. senden
Egbertus Theodorus Roosmale Raad Ord.s & etc.
De Ambagtsheerlykheden van Abcoude en
Baambrugge groot te samen 1020 mergen met
het Slot te Abcoude met den opstal hout gewasse
en landen daar toe specterende groot 16 mergen,
item een boeren woning met 2 mergen lands gelegen
by ’t voorschr. Slot en nog 25 mergen land aan de
oversyde t geyn genaamd, nog 5 mergen in de
oostzyder polder, dan nog de Tienden Groff en
smal over Abcoude, Vinkeveen en Oudhuyzen, midsgaders
alzulke geregtigheden en praeminentie als tot de
voorschr. Ambagtsheerlykheden behorende zyn
te samen om vier en negentig duysend guldens
volgens coopconditien van den 24 february 1749
waar van den XL peen. met 11/2 procente is
ontvangen op den 28 maart 1749.

P.G. Boetzelaer.

Geregistreerd ten secreta-
rye van den Ed. achtb. Ge-
regte der Stad Utregt op
den 29e maart 1749.

J.G. Muyden.

Het Utrechts Archief Toegang 29-1 Inv.nr. 1