1561 - Coenraedt van Diepholt maerschalck nederquartiers.

Coenraedt van Diepholt maerschalck
den nederquartiers ‘slants van utrecht ende
casteleijn vande Huyse van apcoude betaelt
die somme van hondert vijftich ponden, en
bij opene brieven van commissie tot onderhoudenisse
van den selven huyse toegevoegt. verschenen
den lesten septembris @no XVc LXI. IcL Lb.

Betaelt ’t cappitel van St. Jans kercke
binnen acht ponden twaelff scellingen tot
XL grooten ’t pondt wt saecke van een jaer
renten bijden vertijen van apcoude den cappitle
gegeven tot missewijn verschenen marty
@no LXI ergo hier VIII Lb. XII scell.

Item opte IIII may geweest opte huyse
te apcoude om te sien en t overleggen
der notelike reparatie mede Jan Janszn.
wij behorend samen gevaceerd twee
dage ‘sdaechs XXXII scelll. compt III Lb. IIII penn.
oik mit reijssen t somme XXXV Lb. X penn.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 15