1531 - Bodeloon.

Den voornoemde gijsbert vanden cuyll betaelt die
somme van drie ponde twaelff scell. van XL grooten
’t pont vuyt zaecke van zeeckere vacatien
vij hem gedaen int reijsen van utrecht opten
XVIIIen Juny mit brieve vanden voorschr. rentmr.
aen mijn heere diegrave van hoochstraten
wesende tot brussel. Inhoudende die zelfe
brieve vande betalinge der garnisoene
binne utrecht gedaan ende die demolicie vanen
huyse van apcoude daer over hij gevaceert
heeft twaelff dagen tot zes scell. daeche
comt ter voorschr. somme van III Lb. XII Scell. Blijckende
bij de quitantien ende verificatie in date den IIen
dach in Julio @o. XVc XXXI dienen hier
overlevert. Daer omme hierIII Lb. XII Scell.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 17 Blz. XCIII.